Sa Mạc Huấn Luyện Đamas XVII & XVIII

Kính thưa Cha, quí Trợ Tá và các Trưởng,
BCHM xin thông báo Sa Mac Huấn Luyện Cấp I và Cấp II – Đamas XVII & XVIII.

Thời Gian: 1 PM thứ năm ngày 18 tháng 8 đến 2 PM chúa nhật ngày 21 tháng 8 năm 2016

Địa Điểm: Duffield Camp | 1178 Worden Rd. | Delevan, NY 14042

Điều Kiện:

 1. Cấp I
  1. 18 tuổi trở lên.
  2. Hiện đang còn sinh họat tại Đoàn.
  3. Có giấy giới thiệu của Xứ Đoàn Trưởng và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn
  4. Trải qua 3 tháng chuẩn bị Sa Mạc
 2. Cấp II
  1. 19 tuổi trở lên và đã có chứng chỉ cấp I ít nhất là 3 tháng
  2. Hiện đang còn sinh họat tại Đoàn.
  3. Có giấy giới thiệu của Xứ Đoàn Trưởng và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn
  4. Trải qua 3 tháng chuẩn bị Sa Mạc

Lệ Phí Sa Mạc:

 • $80.00 mỗi người đống trước ngày 23 tháng 6 năm 2016 (online paypal)
 • $90.00 mỗi người đống sau ngày 23 tháng 6 năm 2016 (online paypal)
 •  All registration will be ONLINE and available March 2016

Thời Hạn: Hạn chót nộp đơn là ngày 30 tháng 6 năm 2016

Liên Lạc: Tr. Bảo Hạnh Trần – bhtran88@gmail.com

Thong Báo SMHL Đamas XVII & XVIII – English

Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Bêtania XV

Kính thưa Cha, quí Trợ Tá và các Trưởng

BCHM xin gửi đến Cha, quí Trợ tá và các XDT thư thông báo tĩnh tâm mùa chay 2016 – Bêtania XV. Xin Cha, quí Trợ Tá và các Trưởng động viên các Huynh Trưởng đang sinh hoạt tại đoàn tham dự.

Chủ đề:
“Act Justly, Love Mercy, Walk Humbly” (Micah 6:8)

Thời gian:
Từ lúc 5:00 giờ chiều thứ sáu ngày 04 tháng 03 năm 2016 đến 2:00 giờ trưa Chúa Nhật ngày 06 tháng 3 năm 2016.

Địa điểm:
 St. Mark Parish
1725 Dorchester Avenue
Dorchester, MA 02124

Lệ phí:
$30 mỗi người nộp trước ngày 19 tháng 2 năm 2016 (online PayPal)
$50 mỗi người nộp sau ngày 19 tháng 2 năm 2016 (online PayPal)
$80 mỗi người tại cửa ngày 04 tháng 3 năm 2016
** All registration will be online and available on January 2016 **

Điều kiện:
– Huynh Trưởng và Hiệp Sĩ 18 tuổi trở lên.
– Hiện đang còn sinh họat tại Đoàn.
– Có giấy giới thiệu của Xứ Đoàn Trưởng và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn cộng theo đơn tham dự và đơn voluntary participation.

Thư Thông Báo Tĩnh Tâm HT Bêtania XV